Altijd al je systemen online?

Door het inzetten van geavanceerde technologieën afkomstig vanuit de grotere bedrijven, is Excepta in staat om ervoor te zorgen dat systemen die, door aanvallen of defecten, zijn uitgevallen razend snel weer online te krijgen. Excepta realiseert dit door continue een “real-time” kopie van het gehele systeem bij te houden. Dit systeem omvat alle applicaties, data en het besturingssysteem wat benodigd is om de continuïteit te kunnen waarborgen. 

Deze technologie is zowel lokaal als in de cloud beschikbaar gesteld en zorgt voor een enorme ontzorging over de beschikbaarheid en rust tijdens het ondernemen.

archiveringback-upcontinuiteit

Commentaar niet toegestaan