Datacontinuïteit, de achilleshiel van ingenieursbureaus

Deadlines. Je ontkomt er niet aan als ingenieursbureau. Strakke planningen, gedetailleerde service level agreements, indrukwekkende boeteclausules, alles is er op gericht om de planning en de oplevering maar te halen. Want de belangen zijn vaak groot, de investeringen hoog en er staan imago’s op het spel. Bedrijfscontinuïteit van mensen, systemen en informatie wordt dan zo maar een risico.

 

Hoe veilig is je netwerk?

Als het om beschikbare professionals gaat, onderkennen ingenieursbureaus die uitdaging wel, maar van hun IT-systemen en data nemen ze meestal vanzelfsprekend aan dat die blijven doen wat ze moeten doen. Ze maken bijvoorbeeld ontwerpen in programma’s als Revit, SketchUp, Tekla en Archicad en delen die bestanden met partners voor aanvullingen of beoordelingen. Dan kun je als ingenieursbureau zelf je beveiliging op orde hebben, maar weet je ook hoe jouw partners en leveranciers dat geregeld hebben? En welke bedreiging je onbedoeld, en uiteraard met vriendelijke groeten, terugkrijgt?

 

Strakke deadlines als risico

Cybercriminaliteit neemt exponentieel toe, vooral in geautomatiseerde vorm1. Organisaties die in eerste instantie niet interessant leken als doelwit, worden dat steeds vaker. Hackers gaan op zoek naar persoonlijke data, bedrijfsgevoelige informatie en naar manieren om via malware cruciale data te versleutelen en geld af te persen of projecten te saboteren. De kans daarop groeit als substantiële vertraging bij het slachtoffer kan leiden tot hoge kosten en imagoschade, zoals bij ingenieursbureaus. Zeker als zo’n bureau ook nog in een netwerk opereert met even interessante partnerbedrijven. En dan maar hopen dat niet ook de back-up – de AED voor je data – besmet raakt, want dan is de catastrofe niet te overzien.

 

Workshop met unieke oplossing

Ingenieursbureaus interesseren zich nog te weinig voor de mogelijke gevolgen van het uitvallen van hun IT-omgeving. Toch zullen zij in actie moeten komen en dusdanige eisen aan die omgeving stellen dat hun kernactiviteiten niet in gevaar komen. Excepta heeft daar een unieke oplossing voor die ondernemers begrijpen en waar hun IT-afdeling of -dienstverlener direct mee aan de slag kan. In een compacte management update op [datum] vertellen we daar alles over en wisselen we graag ervaringen en ideeën uit.

 

Excepta, your data bodyguard

Excepta is een ingenieus concept van hardware, software en advies dat alle relevante data en systemen in je bedrijf beschermt, monitort en bewaart tegen verlies of schade. Want jij en je collega’s blijven mensen die fouten kunnen maken op het gebied van dataveiligheid. Het is dus niet de vraag of, maar wanneer dat gaat gebeuren. Daarom biedt Excepta deze modulaire totaaloplossing, ontwikkeld voor de meest veeleisende multinationals en vertaald naar een betaalbare en toegankelijke variant voor het MKB.

 

Check dit direct bij je beveiliging of IT-afdeling

  1. Ook wel de olifantenpaadjes genoemd. De IT-infrastructuur sluit niet aan bij de bedrijfsprocessen en je werknemers vinden zelf een oplossing om bijvoorbeeld toch die USB-stick aan te sluiten, of toch bestanden extern op te slaan in onveilige Dropbox-varianten.
  2. Wordt regelmatig getest of de back-up te herstellen is?
  3. Is de back-up vrij van malware en wordt dit in de back-up gecontroleerd?
  4. Heb je het juiste ‘slot’ op de voor- en achterdeur (firewall en werkplekbeveiliging).
  5. Werk je vanaf huis met een directe verbinding met kantoor? Is deze verbinding ook voorbereid op wat er vanuit thuis allemaal over de lijn kan worden gestuurd? Die verbinding is namelijk een verlengstuk van je kantoor.
  6. Welke garanties geeft de IT-afdeling of externe partij dat de hele IT-omgeving direct te herstellen is na totale uitval?

 

Schrijf je direct in voor:

  • 18 juni
  • 24 september

www.excepta.com/veiligheidsupdate

continuiteitingenieursbureauworkshop

Commentaar niet toegestaan