Privacy verklaring

Excepta BV, gevestigd aan De Vriesstraat 38, 3261 PC  Oud-Beijerland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Excepta BV
De Vriesstraat 38
3261 PC  Oud-Beijerland
T: +31 85 06 253 255
M: privacy@excepta.com
W: https://www.excepta.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Excepta verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:

 • Jouw persoonsgegevens (NAW, telefoon, email, website).
 • IP-adres.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.
 • Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@excepta.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Excepta verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame-uiting.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Excepta verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Zo kunnen we aantonen dat je akkoord bent gegaan met de privacyverklaring en het ontvangen van de nieuwsbrief.

SSL / ISO / Datacenters

Excepta slaat je gegevens op in een beschermde databases, waar alleen wij bij kunnen. Deze gegevens verkopen of delen wij niet met derden voor commerciële doeleinden. De gegevens worden verzonden over een TLS (SSL) beveiligde verbinding, voorzien van een beveiligingscertificaat. Onze databases zijn volgens de ISO27001 standaard beveiligd. Dat houdt onder meer in dat het aantal gebruikers binnen onze organisatie dat toegang heeft tot uw gegevens beperkt is en dat deze staat opgeslagen in een datacenter dat eveneens conform ISO27001 en NEN7510 beveiligd is. Wij werken alleen met datacenters die aan bevonstaande voorwaarden voldoen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Excepta neemt geen besluit over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Excepta) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Excepta bewaart je persoonsgegevens voor onbepaalde tijd rekening houdend met de wettelijk maximale termijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Excepta verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Excepta blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Excepta en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens contact opnemen via  +31 85 0653255 of een bericht sturen naar privacy@excepta.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Je kunt daar deze link voor gebruiken. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Excepta wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 november 2018.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Excepta gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Wij slaan (na akkoord) de volgende cookies op:

 

Type Omschrijving Delen
Cookiemelding Functioneel Deze cookie gebruiken we om te onthouden of je de cookiemelding wel of niet gesloten hebt. Zonder deze cookie zal de melding niet permanent gesloten kunnen worden. Deze informatie delen wij niet met derden.
Google Analytics Analyse Met Google Analytics meten we hoe je onze website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Zo kunnen we onze site verbeteren. Deze informatie delen wij niet met derden.

Data verzameld uit deze cookies slaan wij maximaal 180 dagen op.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Kijk hier voor een toelichting.